Begäran om information enligt dataskyddsförordningen

EU:s lagstiftning om dataskydd ger dig som registrerad ett antal rättigheter som du kan utöva mot organisationer som behandlar dina personuppgifter. Genom denna portal får du möjlighet att framställa din begäran till oss för att utöva sådana rättigheter.

Detaljer

Typ av begäran:

Välj en eller fler

När du skrivit under din begäran och identifierat dig själv med din e-legitimation, kommer vi att behandla densamma. Om du inte kan skriva under med e-legitimation kommer du behöva skriva ut blanketten och tillsammans med en kopia på legitimation skicka in den till Ecster AB, Box 2169, 105 69 Stockholm och märk kuväret med "Registerutdrag". I samband med vår behandling av din begäran kan vi behöva kompletterande information från dig. Vi kommer i så fall kontakta dig via den e-mail adress, eller alternativa kontaktväg, som du angivit. Vårt svar på din begäran kan du normalt förvänta dig att få inom 1 månad.

För allmän information om hur vi hanterar persondata och en begäran från registrerad, vänligen besök https://www.ecster.se/filer/hantering-av-personuppgifter.